Contact

Theaterbureau Giel van Dam / Spot
Weerdsingel Oostzijde 28
3514 AB Utrecht
Telefoon 030 273 06 48
Mobiel 06 51 17 52 93
www.gielvandam.nl
info@gielvandam.nl

Door het CWI erkend als arbeidsbemiddelaar in de kunsten en amusement onder nr CBA/A 93.0367

BTW nr. 040951285.B.01
Loonbelasting nr. 040951285.L.01
VAR/0126/040951285/1
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 30 11 26 53
Geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens nr. P -0014805

Theaterbureau Giel van Dam gaat zorgvuldig met uw gegevens om en handelt volgens de thans geldende privacywetgeving.

De algemene bepalingen van afgesloten contracten worden altijd meegezonden.

* Alle prijzen op deze site worden zo zorgvuldig mogelijk bijgehouden maar er kan geen enkel beroep op gedaan worden. Prijzen in een directe offerte zijn wel eenduidig.

** We hebben geprobeerd om alle eigenaren van de foto’s te benaderen en om toestemming te vragen. Mocht er een foto zijn die verwijderd moet worden, laat ons dat dan weten.lgens de thans geldende privacywetgeving.

De algemene bepalingen van afgesloten contracten worden altijd meegezonden.

* Alle prijzen op deze site worden zo zorgvuldig mogelijk bijgehouden maar er kan geen enkel beroep op gedaan worden. Prijzen in een directe offerte zijn wel eenduidig.

** We hebben geprobeerd om alle eigenaren van de foto’s te benaderen en om toestemming te vragen. Mocht er een foto zijn die verwijderd moet worden, laat ons dat dan weten.